PERSONVERNERKLÆRING

Om Signifikans AS (org.nr. 921.173.008 mva)
Signifikans AS er et 100% norskeid markedsanalyse selskap. Signifikans AS gjennomfører, bearbeider og tolker intervjubaserte markedsundersøkelser. Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av målgruppens meninger, holdninger og adferd. For å oppnå dette, er det viktig at flest mulig av de vi forespør ønsker å delta. Ved å delta i undersøkelser har man mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter og påvirke utviklingen av ulike produkter og tjenester. Resultater fra våre undersøkelser er et viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder.

Hvordan behandler vi svarene dine
Informasjonen du gir oss brukes ikke til noen form for markedsføring eller salg rettet mot deg. Våre kunder får kun tilgang til informasjon som er statistisk bearbeidet, eller data der det ikke er mulig å se hva enkeltindivider har svart. Vi vil alltid spørre om eksplisitt samtykke i forkant dersom våre kunder ønsker å motta data som kan identifisere enkeltpersoner.

Juridiske krav og etiske retningslinjer
Signifikans AS følger strenge krav til personvern og datasikkerhet. Vi arbeider i tråd med Datatilsynets retningslinjer og bestemmelsene i Personopplysningsloven. Vi arbeider også i henhold til et internasjonalt anerkjent etisk regelverk for markeds- og opinionsundersøkelser, definert av ESOMAR (www.esomar.org), samt strategi- og analyseforeningens retningslinjer for gjennomføring av markedsundersøkelser (www.analysen.no).

Frivillig deltakelse
Det er (selvfølgelig) frivillig å delta i våre undersøkelser, og du kan når som helst avbryte en undersøkelse hvis du ønsker det. Vi forstår og respekterer at det kan være enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan alltid velge å la være å svare på enkeltspørsmål ved å velge `vil ikke svare` eller tilsvarende alternativ.

Barns personopplysninger
Vi vil alltid spørre om samtykke fra foresatt dersom vi ønsker å innhente informasjon fra barn som er under 15 år.

Konfidensialitet og taushetsplikt
Ved deltakelse i en undersøkelse vil vi aldri avsløre din identitet overfor vår oppdragsgiver. Uansett intervjumåte vil Signifikans AS behandle alle personopplysninger konfidensielt. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har svart, med mindre dette er tydelig avtalt på forhånd. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt taushetsplikt. Tilnærmet all informasjon vi samler inn, blir behandlet statistisk og alle undersøkelser anonymiseres før rapportering. Vi vil aldri lagre informasjon om deg i våre systemer sammen med kontaktinformasjon, med mindre dette er tydelig avtalt på forhånd.

Datalagring
Datafiler lagres hos Microsoft i deres skytjeneste One Drive. Vi samler ikke inn mer data enn nødvendig og lagrer dem heller ikke lenger enn nødvendig. Normalt sett 3 måneder.

Sletting
Signifikans AS har rutiner for anonymisering og sletting av personopplysninger. Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Ved spørsmål om innsyn kan vi kreve særskilt legitimasjon for å sikre oss mot feilaktig utlevering av personopplysninger.

Om informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler plasseres automatisk i din nettleser når du besøker en nettside. Dette gjør at en nettside kan kjenne deg igjen dersom du benytter samme nettleser. Informasjon som samles inn og lagres på nettsidens server er typisk: IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, dato og tid for besøk, eller om du har fylt inn et skjema. Da de aller fleste nettlesere automatisk aksepterer `cookies` må du aktivt endre dette i nettleserens innstillinger dersom du ikke ønsker å akseptere dette.

Når du besøker www.signifikans.no samler vi inn data via følgende tjeneste:
Google Analytics benyttes for å analysere brukeradferd på vår nettside. Når du besøker vår nettside blir det plassert en informasjonskapsel i din nettleser. Disse kapslene lagrer: hvordan de besøkende kom inn på vår nettside (f.eks. fra søkemotor, facebook, osv.), IP adresse, antall ganger man har besøkt nettsiden tidligere (via samme nettleser), hvilke sider er besøkt og hvor lang tid man var inne på nettsiden. Disse dataene lagres i 26 måneder. Dersom du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan du reservere deg mot dette her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Påmeldinger/registreringer på www.signifikans.no
Melder du deg på ulike aktiviteter via et skjema på vår nettside, samtykker du i at vi lagrer personopplysninger som navn og kontaktinformasjon i vår database.

Endringer i denne personvernerklæringen
Ved eventuelle endringer i vår personvernerklæring vil ny versjon bli publisert her.

Henvendelse
Dersom du har noen spørsmål til informasjon på denne siden, eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på: dalby@signifikans.no