din partner innen markedsundersøkelser og rådgivning

velkommen tilSIGNIFIKANS

Vi skal levere kvalifiserte konklusjoner, råd og anbefalinger basert på markedsundersøkelser.
Med dette som plattform og solid kompetanse og teft, skal vi hjelpe deg på best mulig måte.

Hos SIGNIFIKANS skal du bli ivaretatt som en unik kunde. Vi finner den beste tilnærmingen, uten å måtte selge standardløsninger. Skreddersøm basert på erfaring er en god beskrivelse.

Vi skal bruke tid på dine behov og ikke på rapportering til et hovedkontor i London eller Paris.
Vi er også trygge på at vår organisering og effektivitet gjør oss konkurransedyktige på pris.

=

våre tjenester

Vi har bred erfaring med de fleste kvalitative,kvantitative og observasjonsbaserte undersøkelser.

Vi tester


Idé, konsept, produkt, emballasje, design, navn, pris, reklame, kommunikasjon, smak.

Vi undersøker


Din målgruppe, kategorilandskapet, drivere og barrierer, styrker og svakheter, omdømme og profil.

Vi anbefaler


Videre strategi, innovasjon, produktutvikling, endringer, posisjonering, segmentering, merkevarebygging.

Klare konklusjoner og anbefalinger + enkelt å skjønne = nyttige rapporter.

Gruppesamtaler

Gruppesamtaler gjennomføres i skreddersydde lokaler på Fridtjof Nansens Plass 5 i nærheten av rådhuset i Oslo.
Ev. annet egnet sted i eller utenfor Oslo.

Smakstester

Smakstester (og andre tester) gjennomføres i velutstyrte testlokaler på Karl Johan i Oslo. Ev. annet egnet sted i eller utenfor Oslo.

menneskene

Hans Øivind Dalby
Hans Øivind har 30 års erfaring fra markedsanalyse og rådgivning. Etablerte 4 FAKTA AS markedsanalyse i 1987 som fusjonerte med MMI i 1999. Arbeidet deretter i selskapene Univero, Synovate og Ipsos frem til juli 2018.

Denne fartstiden i norsk (og utenlandsk) markedsanalyse har gitt Hans Øivind en meget bred og variert erfaring. Dette gjelder både bransjemessig og fagmessig samt alle metoder og tilnærminger innenfor kvantitative og kvalitative undersøkelser. Både b2b og forbrukermarkedet.

Hans Øivind har designet, organisert og rapportert ca. 500 prosjekter de siste 10 årene. Herunder koordinering av prosjekter med flere land involvert. Har jobbet på tvers av bransjer med bl.a. innovasjon, konsepter og strategisk posisjonering av produkter, tjenester og bedrifter.

Andreas Wettre
Andreas i Norstat sørger for at intervjuene blir gjennomført i hht. strenge kvalitetsrutiner. Andreas har 17 års fartstid med feltarbeid som spesialitet. Med sin solide erfaring som prosjektleder har han unik kjennskap til fordeler og ulemper ved de ulike metodene for datainnsamling. Enten det er web, telefon, ansikt-til-ansikt, observasjoner, rekruttering til fokusgrupper eller online-grupper er prosjektene i trygge hender hos Andreas. Norstat er også ISO sertifisert etter standarden 9002.

Charlotte Hartberg
Charlotte i Polling & Statistics sørger for at intervjuene blir gjennomført i hht. strenge kvalitetsrutiner. Charlotte har 12 års fartstid som prosjektleder i intervjubransjen og kjenner til fordeler og ulemper ved de ulike metodene å samle inn data på. Enten det er web, telefon, ansikt-til-ansikt, observasjoner eller kvalitative oppdrag er prosjektene i trygge hender hos Charlotte.

Inger-Johanne Axelsen
Inger-Johanne er freelancer og uavhengig moderator (leder av gruppesamtaler og dybdeintervjuer). Mer enn 18 års erfaring med kvalitativ metode har gjort Inger-Johanne til meget erfaren i faget. Hun har i tillegg 10 års erfaring med praktisk marketingarbeid fra kundesiden innen bransjer som helse, næringsmidler og maling, både i Norge og internasjonalt.

Ole Kristian Lien Sveen
Ole Kristian er Signifikans sin mann på tyngre analyser og tallknusing. Snakker vi conjoint, max-diff eller segmenteringsanalyser er det Ole K. som sitter bak spakene. Det samme kan gjelde temaer knyttet til utvalgsproblematikk og statistisk modellering. Har tidligere jobbet som analytiker i Refleks AS,
Argus Analyse AS og i Ipsos MMI. 20 års profesjonell erfaring med statistikk og analyse.

Joachim Norenberg
Joachim jobber med kvalitativ metode. Ofte synonymt med gruppesamtaler, men også dybdeintervjuer, observasjoner og etnografiske tilnærminger står på menyen. Joachim har 20 års erfaring med gjennomføring av kvalitative undersøkelser. Har tidligere jobbet med dette fagområdet i MMI, Synovate og YouGov.

Magnar Nikolaisen
Magnar er Signifikans sin regnskapsfører gjennom selskapet Tallhuset AS. Han har forskjellige oppdrag innen regnskap og rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Over ti års variert erfaring med regnskap fra ulike roller i regnskapsbyråer og regnskapsavdelinger. Magnar har vært autorisert regnskapsfører siden 2010.

kontakt oss

Kontakt oss

Signifikans AS
Oslo – Norway
921.173.008 MVA

Hans Øivind Dalby
daglig leder & seniorkonsulent
+47 9583 6002
dalby@signifikans.no